News

15 March 2017

Chris joins Team GB for world championship trip / Chris yn ymuno â Thîm Prydain ym mhencampwriaeth y byd

Cardiff-based Chris Lewis is heading to South Africa as part of the Great Britain over-35 team in the International Tennis Federation (ITF) Young Seniors World Team Championships.  /  

Mae Chris Lewis o Gaerdydd yn mynd i Dde Affrica fel aelod o dîm dros 35 Prydain ym Mhencampwriaeth Timau Feteran Iau ITF y Byd.

Read more

March 2017 - Ben Johnson-Rolfe

The only way is up for this wheelchair tennis player.

Success Story as James helps GB to Winter Cup victory       /     Stori Lwyddiant wrth i James helpu tîm Prydain i fuddugoliaeth yng Nghwpan y Gaeaf

One of the rising stars of Welsh tennis, James Story, helped Great Britain boys to victory in the Tennis Europe 16U Winter Cup.

Helpodd un o sêr addawol y byd tennis yng Nghymru, James Story, dîm bechgyn Prydain i fuddugoliaeth yn adran 16 ac Iau Cwpan y Gaeaf Tennis Ewrop.

 

Players from Wales are selected for GB tennis teams / Dewis chwaraewyr o Gymru ar gyfer timau tennis Prydain

Tennis players from Wales have been called up into the Great Britain teams for a series of international competitions, with two already achieving success.

Mae chwaraewyr tennis o Gymru wedi’u dewis ar gyfer timau Prydain mewn cyfres o gystadlaethau rhyngwladol, ac mae dau ohonynt wedi cael llwyddiant yn barod.

Awards 2016 - The winners!!

The annual Tennis Wales awards have recognised the ‘aces’ of tennis – the people and organisations that have contributed most to the sport during the past year.   /  

Mae gwobrau blynyddol Tennis Cymru wedi cydnabod rhai o ‘hoelion wyth’ y gamp, sef y bobl a’r sefydliadau a wnaeth y cyfraniad mwyaf i’r gêm dros y flwyddyn ddiwethaf.

Players from across region win  South Wales tennis titles /Chwaraewyr ar draws y rhanbarth yn Cipio teitlau tennis De Cymru

Players from Cardiff, Swansea, Newport, Dinas Powys, Abergavenny, Penarth, and Caerleon were among the winners at the annual South Wales Junior Tennis Championships. 

Roedd chwaraewyr o Gaerdydd, Abertawe, Casnewydd, Dinas Powys, Y Fenni, Penarth, a Chaerleon ymhlith yr enillwyr ym Mhencampwriaethau blynyddol Tennis Iau De Cymru.

 

Search news

clear
clear
See all news
 
 
 

British Tennis

 
 
 

Competition

 
 
 

WALES | TENNIS

Tennis Wales Office
Francis House
No 2 Drake Walk
Waterfront 2000, Cardiff CF10 4AN
029 20463335
tenniswales@tenniswales.org.uk