Players from across region win South Wales tennis titles /Chwaraewyr ar draws y rhanbarth yn Cipio teitlau tennis De Cymru

Wednesday, January 11, 2017

Players from Cardiff, Swansea, Newport, Dinas Powys, Abergavenny, Penarth, and Caerleon were among the winners at the annual South Wales Junior Tennis Championships.

The busy annual tournament saw around 140 players playing in 177 matches over the four days, most at Cardiff Met Tennis Academy, with the 8U and 9U events hosted by David Lloyd Cardiff.

Results:

8U Boys

Winner: Archie Gray (Dinas Powys), runner-up:  Max Swayne (Monmouth)

8U Girls

Winner: Bronwen Howard-Rees (Abergavenny), runner-up: Summer Evans (Carmarthen)

9U Boys

Winner: Archie Gray (Dinas Powys), runner-up:  Oliver Page (Swansea)

9U Girls

Winner: Mali Lloyd-Evans (Newport), runner-up: Jemima Dean (Dinas Powys)

10U Boys

Winner: Felix Bockelmann-Evans (Penarth), runner-up: Zhenglin Zou (Cardiff)

10U Girls

Winner: Erin Passmore (Swansea), runner-up: Storm Evans (Carmarthen)

12U Boys

Winner: Alexander Bradley-Glinister (Penarth), runner-up: Thomas Driscoll (Cardiff)

14U Boys

Winner: Alex Lewis (Penarth), runner-up: Kavin Durai (Cardiff)

14U Girls

Winner: Laila Mai Savage (Swansea), runner-up: Sophia Chivers (Cardiff)

16U Boys

Winner: Jack Ryan (Caerleon), runner-up: Ewan Mackie (Cardiff)

16U Girls

Winner: Laila Mai Savage (Swansea), runner-up: Rebecca Dow (Cardiff)

18U Boys

Winner: Dafydd James (Cardiff), runner-up: Ewan Mackie (Rhiwbina).

18U Girls

Winner: Niamh Sweeney (Windsor)  

“This tournament has a long and proud history,” said organiser Paul Pritchard of Black Dog Tennis. “It brings together players of all abilities from county-standard players with high GB rankings to those who are new to competition.

“With about 140 players taking part, it created a great atmosphere, and many players who were knocked out in the early stages returned to support their fellow club players who were still competing.”

Tennis Wales chief executive Peter Drew added: “This is always a very popular winter tournament, which shows that tennis truly is an all-year sport, as well as one that’s open to all ages and all abilities.”

---------------------------------

Roedd chwaraewyr o Gaerdydd, Abertawe, Casnewydd, Dinas Powys, Y Fenni, Penarth, a Chaerleon ymhlith yr enillwyr ym Mhencampwriaethau blynyddol Tennis Iau De Cymru.

 

Yn ystod y twrnamaint blynyddol prysur hwn, bu oddeutu 140 o chwaraewyr yn cystadlu mewn 177 o ornestau dros gyfnod o bedwar diwrnod, a hynny’n bennaf yn Academi Tennis Metropolitan Caerdydd, gyda’r gornestau i rai D8 a D9 yn cael eu cynnal yn David Lloyd Caerdydd.

 

Canlyniadau:

 

Bechgyn D8

Enillydd: Archie Gray (Dinas Powys), ail safle:  Max Swayne (Mynwy)

Merched D8

Enillydd: Bronwen Howard-Rees (Y Fenni), ail safle: Summer Evans (Caerfyrddin)

Bechgyn D9

Enillydd: Archie Gray (Dinas Powys), ail safle:  Oliver Page (Abertawe)

Merched D9

Enillydd: Mali Lloyd-Evans (Casnewydd), ail safle: Jemima Dean (Dinas Powys)

Bechgyn D10

Enillydd: Felix Bockelmann-Evans (Penarth), ail safle: Zhenglin Zou (Caerdydd)

Merched D10

Enillydd: Erin Passmore (Abertawe), ail safle:   Storm Evans (Caerfyrddin)

Bechgyn D12

Enillydd: Alexander Bradley-Glinister (Penarth), ail safle: Thomas Driscoll (Caerdydd)

Bechgyn D14

Enillydd: Alex Lewis (Penarth), ail safle: Kavin Durai (Caerdydd)

14U Girls

Enillydd: Laila Mai Savage (Abertawe), ail safle: Sophia Chivers (Caerdydd)

Bechgyn D16

Enillydd: Jack Ryan (Caerleon), ail safle: Ewan Mackie (Caerdydd)

Merched D16

Enillydd: Laila Mai Savage (Abertawe), ail safle: Rebecca Dow (Caerdydd)

Bechgyn D18

Enillydd: Dafydd James (Caerdydd), ail safle: Ewan Mackie (Rhiwbeina).

Merched D18

Enillydd: Niamh Sweeney (Windsor)

“Mae gan y twrnamaint hwn hanes hir a balch,” meddai’r trefnydd, Paul Pritchard o Black Dog Tennis.  “Mae’n dod â chwaraewyr o bob gallu at ei gilydd, o chwaraewyr safon sirol sydd â safleoedd uchel yn rhengoedd Prydain i’r rhai sy’n cystadlu am y tro cyntaf.

 

“Gyda thua 140 o chwaraewyr yn cymryd rhan, roedd yr awyrgylch yn wych, a daeth nifer o chwaraewyr a gollodd yn ystod y camau cyntaf yn eu holau i gefnogi chwaraewyr eraill o’u clybiau, oedd yn dal i gystadlu.”

 

Ychwanegodd prif weithredwr Tennis Cymru, Peter Drew:  “Mae hwn bob amser yn dwrnamaint gaeaf poblogaidd iawn, sy’n dangos bod tennis  wir yn gêm ar gyfer y flwyddyn gyfan, yn ogystal â bod yn un sy’n agored i rai o bob oed a gallu.”

 
 

WALES | TENNIS

Tennis Wales Office
Francis House
No 2 Drake Walk
Waterfront 2000, Cardiff CF10 4AN
029 20463335
tenniswales@tenniswales.org.uk